mask

Co ile trzeba zlecać przegląd kotła gazowego?

Częstotliwość okresowych przeglądów kotłów gazowych zależna jest od zaleceń producenta i zapisów Prawa budowlanego. Kocioł gazowy jest sprzętem, który w toku standardowej eksploatacji może ulec zniszczeniom. Dlatego przeglądy należy zlecać raz do roku, najlepiej na długo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, czyli w miesiącach letnich. Wówczas unikniemy przykrych niespodzianek w postaci konieczności wykonania czasochłonnej naprawy w momencie, gdy chcemy zacząć ogrzewać mieszkanie. Co więcej, wykryte w czasie serwisu usterki i zużyte części można wymienić, zanim doprowadzą do poważnych uszkodzeń.

Jakie czynności obejmuje przegląd kotła gazowego?

Przegląd kotła obejmuje czynności zalecane przez producenta. Nasz serwis kotłów gazowych z Pruszkowa przy każdej wizycie czyści palnik i powierzchnie grzewcze w części spalinowej. Do rutynowych czynności należy także kontrola stanu uszczelek i wymiana podkładek na nowe. Serwis obejmuje także:

  • Sprawdzenie i nastawienie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
  • Kontrole odpływu kondensatu
  • Ocenę stanu technicznego połączeń elektrycznych
  • Weryfikację szczelności połączeń hydraulicznych i przewodu powietrzno-spalinowego
  • Pomiar prądu jonizacji
  • Regulację palnika

W trakcie przeglądu dokonywana jest także analiza składu spalin, kontrolowane są wszystkie zawory bezpieczeństwa, regulatory oraz czujniki. Inspekcji podlega również pompa i zawory automatyczne.

Kto może dokonać przeglądu kotła gazowego?

Osoba dokonująca przeglądu musi mieć odpowiednie uprawnienia potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu techniki grzewczej. Najlepiej korzystać z usług autoryzowanych serwisantów, zwłaszcza jeśli piec jest jeszcze na gwarancji. Partner firmy produkującej kotły ma dostęp do oryginalnych części, co daje pewność, że piec będzie działał bezawaryjnie.